Băng dính simili

Băng dính simili được sử dụng chủ yếu cho các công việc văn phòng như dán gáy sổ sách, tài liệu, dán nhãn, đóng gói, trang trí bưu kiện, hàng hóa có trọng lượng nhẹ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.