Băng dính nhôm

Với khả năng cách nhiệt tuyệt đối, băng dính nhôm được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực điện, điện lạnh như cách nhiệt cho các đường ống dẫn hơi, dẫn khí, chất lỏng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.