Băng dính hai mặt

Băng dính hai mặt giúp cho việc kết dính hai bề mặt cùng hay khác vật liệu với nhau trở nên dễ dàng, sản phẩm thay thế cho việc sử dụng các loại keo hồ bất tiện, không hiệu quả.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.