Băng dính giấy da bò

Băng dính giấy da bò có nhiều công dụng và mục đích sử dụng trong thương mại hay công nghiệp, lĩnh vực trang trí. Băng dính giấy da bò gồm có băng dính giấy da bò sần và băng dính giấy da bò bóng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.